Stichting Huisartsenpost Nieuwe Waterweg Noord levert zorggegevens aan het NIVEL. Met die gegevens wordt onderzoek gedaan om de gezondheid en de gezondheidszorg in Nederland te verbeteren.

Waarom NIVEL Zorgregistraties?
Het doel van NIVEL Zorgregistraties is een landelijk beeld te geven van de gezondheid en het zorggebruik van de Nederlandse bevolking. Deze informatie is belangrijk om de zorg beter te maken.
 
 
  Welke gegevens worden verzameld?
Uw zorgverlener legt gegevens over gezondheidsklachten en behandelingen vast in zijn computersysteem. Deze gegevens worden door NIVEL Zorgregistraties gebruikt. Een uitgebreid
overzicht van de gegevens die het NIVEL van uw zorgverlener ontvangt staat op www.nivel.nl/zorgregistraties.
 
 
  Privacy
Het NIVEL krijgt geen identificerende informatie zoals uw naam, adres, geboortedatum of uw Burgerservicenummer (BSN). Hierdoor zijn resultaten van het onderzoek nooit herleidbaar tot individuele personen. Het NIVEL besteedt veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten
en zorgverleners en handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Het privacyreglement is te vinden op www.nivel.nl/zorgregistraties.
 
 
  Bezwaar?
Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens kunt u dit laten weten aan uw zorgverlener. In dat geval worde uw gegevens niet gebruikt voor NIVEL Zorgregistraties.
 
 
  Vragen over NIVEL Zorgregistraties?
Voor vragen kunt u contact opnemen via u zorgregistraties@nivel.nl _ (030) 272 98 14
Meer informatie: www.nivel.nl/zorgregistraties
 
 
  NIVEL Zorgregistraties wordt uitgevoerd door het NIVEL
NIVEL staat voor Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg. Het NIVEL is een onafhankelijk onderzoeksinstituut zonder winstoogmerk, gevestigd in Utrecht.
 
 
   
Met spoed een huisarts buiten kantooruren nodig?
 

010 - 249 39 39

  Alleen bij levensbedreigende situaties toets direct een 1.
 
   Houd bij de hand:
  *  uw burgerservicenummer
  *  uw verzekeringgegevens
  *  actueel medicatie overzicht

 

Designed & Hosted by: Van der Lely Web-Design